Implementation of the Integrated Management System for Quality – Food Safety – Development Strategy for the Dobrogea Tourism Service

  • Valentina Irena Tudoran (Niculiţă) Bucharest University of Economic Studies, Romania
  • Oana Oprişan Ovidius University of Constanta, Romania
  • Ana Maria Dumitrache (Şerbănescu) Bucharest University of Economic Studies, Romania
Keywords: Quality Management, hotel industry, hospitality markets, quality services

Abstract

Dobrogea is a place filled with beauty, tradition, and history, a place filled with significant potential regarding touristic services, potential which unfortunately is currently far from being reached. In order to be competitive on the national and international level, the tourism entrepreneurs in Dobrogea (the Constanta and Tulcea counties) should set as their main objectives the improvement of the quality of their touristic services, and the diversification of their offering. When referring to the quality of the touristic services, we focus on the quality of the services delivered by the touristic hospitality structures with lodgings, the quality of food services, and the quality of the services offered by all the other structures within this sector of the economy (travel agents, museums, transportation companies, commercial locations, etc.). At the same time, we note that tourism in Dobrogea is mainly seasonal, which leads to most investors hiring relatively low-skilled personnel, resulting in low quality services. Given the above, we aim to present and highlight several avenues for improvement of the touristic services’ quality, several development opportunities for the sector, focusing on ensuring the customers’ satisfaction.

References

Consiliul Judeţean Tulcea, Plan Strategic pentru Dezvoltarea Turismului Durabil în Delta Dunării, Document iniţiat în cadrul Proiectului «Dezvoltarea Potenţialului pentru un Turism Durabil într-o zonă umedă Natura 2000: Studiu de caz Delta Dunării» - Roe/041/06 şi finalizat în Mai 2009; 2009. Available from: http://www.ddbra.ro/media/Plan%20strategic%20turism%20DD_Mai%202009.pdf [accessed at 10 April 2020]

Cristea AA. Reconsiderarea sistemului de calitate a serviciilor din industria hotelieră românescă – premisă a creşterii competitivităţii ofertei de turism, Revista Amfiteatru Economic, Vol. XI, nr. 26, Iunie; 2009. Available from: https://www.amfiteatrueconomic.ro/temp/Articol_886.pdf [accessed at 24 April 2020]

Ecofin Consult, 2020, Available from: http://www.ecofinconsult.md/ro/home/140 [accessed at 14 April 2020]

Idei pentru vacanta Available from: https://ideipentruvacanta.ro/15-atractii-din-judetul-constanta/ [accessed at 27 April 2020]

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020; 2013: 119-138. Available from: http://www.inforegio.ro/images/Documente_de_programare/Strategia_Nationala_Dezvoltare_Regionala_-_iulie_2013.pdf. [accessed at 10 April 2020]

Olaru M. Managementul calităţii. Bucureşti: Editura Economică; 1999.

Rondelli V, Cojocaru S. Managementul calităţii serviciilor din turism şi industria ospitalităţii. Bucureşti: Editura THR-CG; 2004.

SRAC; 2020. Available from: https://www.srac.ro/ro/siguranta-alimentelor-iso-22000 [accessed at 14 April 2020]

Stănescu D, Mihail Ş, Stan R. Calitatea în serviciile turistice. Bucureşti: Editura Universitară; 2009.

SUN CERT; 2020. Available from: https://suncert.ro/certificari/sisteme-integrate/ [accessed at 14 April 2020]

Published
2020-07-13
How to Cite
Tudoran (Niculiţă), V. I., Oprişan, O., & Dumitrache (Şerbănescu), A. M. (2020). Implementation of the Integrated Management System for Quality – Food Safety – Development Strategy for the Dobrogea Tourism Service. LUMEN Proceedings, 11, 236-245. https://doi.org/10.18662/lumproc/gekos2020/24