Contemporary Ecclesial Priorities of Social Involvement. A Romanian Orthodox Perspective

  • Ionut Adrian GHIBANU Valahia University, Targoviste, Romania
Keywords: social, church, orthodox, solidarity, contemporaneity

Abstract

Social engagement is an urgent need of our world. For the Church, social involvement is part of its missionary vocation, because it is not only an eschatological purpose, but also a temporal, earthly one. It aims primarily to create communion and human solidarity, as an expression and understanding of experience of the divine presence, but also as a necessity of life, as a fundamental need to help each other. We were created by the same single God, we all share, regardless of race, colour, gender, education and religion, the same humanity that we customize specifically, so we have to be sensitive to the needs of those around us. From its very beginning, the Christian Church was involved in social activities, initiating the very first institutions for social assistance such as: hospitals, orphanages, nursing homes, with free care without discrimination of beneficiaries. Furthermore, the first free public schools appeared under religious patronage. Today, the Romanian Orthodox Church is concerned with social involvement, as in its entire history, having such priorities as: helping those who are unable to support their own existence; integration of migrants into society; supporting the education of children whose parents have emigrated abroad; supporting social equity through direct community initiatives, including legislation; promoting solidarity and social communion; supporting youth education for dialogue, openness to the needs of the neighbour; and promoting the common values of humanity.

References

[1] Plămădeală A. Biserica slujitoare [The servant church]. Sibiu; 1986. 82 p.
[2] Stan L. Instituţiile de asistenţă socială în Biserica veche [Social welfare institutions in the Old Church]. Ort. 1957; 1: 100 p.
[3] Negoiţă A. Bolniţele mânăstirilor [The bolnites of the monasteries]. M.O. 1969; nr. 9-10. p684-685.
[4] Niculcea A. Ecleziologia socială. Temeiuri biblice pentru dimensiunea activităţii sociale a Bisericii [Social ecclesiology. Biblical grounds for the size of the Church's social activity]. ST. 2004; 3-4: 84 p.
[5] ***Document Preconciliar Mission Orthodox Church in the Modern World (2016) [cited 2017 20 May]. Available from: http://sinodultalharesc.tk/document-presinodal-misiunea-bisericii-ortodoxe-in-lumea-contemporana/
[6] ***. Doctrina socială a Bisericii. Compedium [The Social Doctrine of the Church. Compendium]. Bucuresti: EARCB; 2006. p187.
[7] Nifon M. Misiologie creştină [Christian Misiology]. Curs pentru uzul Facultăţii de Teologie. Ediţia a II-a. Bucuresti: Asa; 2005. p73.
[8] Forte B. Esenţa creştinismului [The essence of Christianity]. Bucuresti: EARCB; 2004. p104.
[9] Pau A. Îndemn la rugăciune, dialog şi coresponsabilitate socială [Press Oficial. Urge to prayer, dialogue and social-responsibility] [cited 2017 20 May]. Available from: http://basilica.ro/indemn-la-rugaciune-dialog-si-coresponsabilitate-sociala/
[10] Anghel G. „Biserica şi şcoala, alianţă pentru o speranţă”, parteneriat educaţional la Târgovişte ["The church and the school, alliance hope" educational partnership in Targoviste]. [cited 2017 20 May]. Available from: http://basilica.ro/biserica-si-scoala-alianta-pentru-o-speranta-parteneriat-educational-la-targoviste/
[11] Anghel G. Caravana „Sănătate pentru sate” a ajuns în localitatea prahoveană Buda [The "Health for the Village" caravan arrived in Buda, Prahova]. [cited 2017 20 May]. Available from: http://basilica.ro/caravana-sanatate-pentru-sate-a-ajuns-in-localitatea-prahoveana-buda/
[12] Ică I., Marani G. Gandirea sociala a Bisericii. Fundamente — documente — analize — perspective [Social Thinking of the Church. Fundamentals - Documents - Analysis - Prospects]. Sibiu: Deisis; 2002. p185.
[13] Buta G. Medicii și Biserica. Pentru bioetica creştină, aspecte speciale determinate de relaţia dintre teologie şi medicină [Doctors and Church. For Christian bioethics, special aspects determined by the relationship between theology and medicine]. Cluj-Napoca: Renaşterea; 2005. p183.
[14] ***. Doctrina socială a Bisericii. Compedium [The Social Doctrine of the Church. Compendium]. Bucuresti: EARCB; 2006. p70.
[15] Yannoulatos A. Ortodoxia şi problemele lumii contemporane [Orthodoxy and the problems of the contemporary world]. Bucuresti: Bizantină; 2003. p168.
[16] Conovici, I. Organizaţiile cu profil religios angajate în economia socială în România [Special religious organizations engaged in social economy in Romania]. Bucuresti: Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile; 2013, p.11. Available from:http://www.ies.org.ro/library/files/raport_organizatiile_cu_profil_religios_angajate_in_economia_sociala_in_romania.pdf.
[17] Conovici, I. Ortodoxia în România postcomunistă. Reconstrucția unei identități publice [Orthodoxy in post-communist Romania. Rebuilding public identity]. 2 vol. Cluj-Napoca: Editura Eikon; 2010, p. 509-539.
[18] Conovici, I. Ortodoxia în România postcomunistă. Reconstrucția unei identități publice [Orthodoxy in post-communist Romania. Rebuilding public identity]. 1 vol. Cluj-Napoca: Editura Eikon; 2010. p12.
[19] Marksteiner-Ungureanu. C. Biserica și strada (II): Spre o doctrină socială a Bisericii Ortodoxe din România [Church And Street (II): Towards a social doctrine of the Orthodox Church in Romania. Contributors]. [cited 2017 20 May]. Available from: http://www.contributors.ro/editorial/biserica-%C8%99i-strada-ii-spre-o-doctrina-sociala-a-bisericii-ortodoxe-din-romania/
[20] ***. Debate Contributors: BOR is able to assume a strong social involvement? (2017).[cited 2017 20 May]. Available from: http://www.contributors.ro/administratie/dezbatere-contributors-e-in-stare-bor-sa-si-asume-o-implicare-sociala-puternica/
[21] Himcinschi M. Biserica în societate. Aspecte misionare ale Bisericii în societatea contemporană [The Church in Society. Missionary Aspects of the Church in Contemporary Society]. Alba Iulia: Reîntregirea; 2006. p78.
[22] Breck J. Darul sacru al vieții. Tratat de bioetică [The sacred gift of life. Bioethics Treaty]. Cluj-Napoca: Patmos; 2003. p269.
[23] Vizitiu M. Patuleanu C. (coord.). Asistenta Social-filantropica si medicala organizata de Biserica Ortodoxă Romana in trecut si astazi [The social-philanthropic and medical assistance organized by the Romanian Orthodox Church in the past and today]. Bucuresti: Editura Basilica; 2012. p27.
[24] Raiu C. Biserica este societatea civila [The Church is civil society]. [cited 2017 20 May]. Available from: http://intervio.ro/2016/07/29/catalin-raiu-expert-in-politici-religioase-biserica-este-societatea-civila/
[25] Activenews. S-a lansat HARTA interactivă a centrelor sociale și medicale ale Bisericii Ortodoxe din România și Moldova. Cum găsiţi aşezămintele pentru nevoiaţi din oraşul în care vă aflaţi [Launched interactive maps to social and medical centers of the Orthodox Church in Romania and Moldova. How to find establishments for the needy in the city where you are]. [cited 2017 20 May]. Available from: http://www.activenews.ro/stiri-social/S-a-lansat-HARTA-interactiva-a-centrelor-sociale-si-medicale-ale-Bisericii-Ortodoxe-din-Romania-si-Moldova.-Cum-gasiti-asezamintele-pentru-nevoiasi-din-orasul-in-care-va-aflati-124799
[26] Ioan Paul II. Scrisoarea apostolică Mane nobiscum Domine [The Apostolic Letter Mane nobiscum, Domine]. Iaşi: Presa Bună; 2004. p3.
[27] Activenews. Biserica Ortodoxă Română a cheltuit peste 100 de milioane de euro în ultimii cinci ani pentru ajutorarea românilor în nevoie [Romanian Orthodox Church has spent over 100 million euros over the last five years to help Romanians in need]. [cited 2017 20 May]. Available from: http://www.activenews.ro/stiri-social/Biserica-Ortodoxa-Romana-a-cheltuit-peste-100-de-milioane-de-euro-in-ultimii-cinci-ani-pentru-ajutorarea-romanilor-in-nevoie-142471
Published
2017-08-18
How to Cite
GHIBANU, I. (2017). Contemporary Ecclesial Priorities of Social Involvement. A Romanian Orthodox Perspective. LUMEN Proceedings, 1, 284-296. https://doi.org/10.18662/lumproc.rsacvp2017.26