The Flective-Relateme of the Determinative Article Type in the Romanian Language

  • Diana-Maria ROMAN PhD., Faculty of Letters, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania
Keywords: grammateme, syncretism, redundancy, relational category, flective, structural position, flective-relateme

Abstract

This study represents a research on the grammar of the contemporary Romanian language. It proposes a discussion regarding the identification of the flective-relateme as an expression of the grammatical category of the case (seen as a relational category) of Romanian common nouns with definite and indefinite articles when they occupy a structural position of the part of sentence and syntactic function type, in the absence of prepositions or prepositional phrases. In the Romanian language, the noun, as a Ts, can be subordinated to a Tr only through two subtypes of relateme, which are in a relation of logical disjunction: preposition-relateme vs flective-relateme. A common noun, whether nondetermined or determined (definite or indefinite), may materialize either a monomorphematic flective, in which case the flective-relateme can be of the desinence type or of the definite determinative article type, or a bimorphematic flective. In the latter situation, accepting the phenomenon of syncretism and redundancy in the Romanian language, it becomes clear that common grammatical categories, number and case, are materialized alike in both flectional subunits, making it difficult to delimit the expression unit of the flective-relateme: the desinence or the determinative article. Once we accept the principle of the monosubordination of syntactic functions and the much higher case functionality of the flective of the determinative article type compared to desinence, we may conclude that the determinative article becomes a flective-relateme.

References

[1] Dicţionar de ştiinţe ale limbii/Dictionary of Language Sciences. Bucureşti: Nemira; 2005.
[2] Draşoveanu DD. Teze şi antiteze în sintaxa limbii române/Theses and Antitheses in the Syntax of the Romanian Language. Cluj-Napoca: Clusium; 1997. pp. 21-24, 29-34, 36-37, 41, 67-68, 78-93, 80-82, 95, 226-243, 287-288, 284.
[3] Gramatica de bază a limbii române/The Basic Grammar of the Romanian Language. Bucureşti. Univers Enciclopedic Gold. 2010: 686.
[4] Gramatica limbii române. I. Cuvântul/Romanian Grammar. I. The Word. Bucureşti: Editura Academiei Române; 2005.
[5] Gramatica limbii române. II. Enunţul/Romanian Grammar. II. The Sentence. Bucureşti: Editura Academiei Române; 2005.
[6] Guţu Romalo V. Morfologie structurală a limbii române (substantiv, adjectiv, verb)/The Structural Morphology of the Romanian Language (The Noun, the Adjective, the Verb). Bucureşti: Editura Academiei R.S.R.; 1968. pp. 55. 77, 159-195, 362.
[7] Neamţu GG. Curs de limbă română contemporană, Morfologie/A Course on the Contemporary Romanian Language, Morphology. Facultatea de Litere. Cluj-Napoca: Universitatea Babeş-Bolyai; 2005-2006.
[8] Neamţu GG. Curs de limbă română contemporană, Sintaxă/A Course on the Contemporary Romanian Language, Syntax. Cluj-Napoca: Facultatea de Litere. Universitatea Babeş-Bolyai; 2005-2006.
[9] Neamţu GG. Teoria şi practica analizei gramaticale. Distincţii şi… distincţii (cu trei seturi de grile rezolvate şi comentate)/The Theory and Practice of Grammatical Analysis. Distinctions and ... Distinctions (with three sets of solved and commented grids). Ediţia a II-a. Piteşti: Paralela 45; 2007. pp. 7-8, 502.
[10] Neamţu GG. Studii şi articole gramaticale/Grammar Studies and Articles. Cluj-Napoca: Napoca Nova; 2014. pp. 259-269, 381-414, 382, 540.
[11] Pană Dindelegan G. Elemente de gramatică. Dificultăţi, controverse, noi interpretări/Elements of Grammar. Difficulty, Controversy, New Interpretations. Bucureşti: Humanitas Educational; 2003. pp. 39, 40, 261.
[12] Roman DM. Numărul numeralului românesc, o categorie deictică d.1. de tip lexico-semantic, şi implicaţiile sale în ceea ce priveşte acordul paradigmatic şi sintagmatic/The Number of Romanian Numerals, a Deictic Category d.1. of the lexical-semantic type, and its implications in terms of paradigmatic and syntagmatic agreement. In: Soare L, Sămărăscu A, Dumitru A, editors. Studii de filologie. In honorem Ştefan Găitănaru. Piteşti: Editura Universităţii din Piteşti; 2016: 335-346.
[13] Roman DM. Noun Gender in Romanian, a Lexical-Semantic Category. LUMEN. Section: Philosophy and Humanistic Science. 2016 Jun: 4 (1): 27-43.Available from: http://lumenjournals.com/philosophy-and-humanistic-sciences/wp-content/uploads/2016/06/LOGOS_Philosophy_iunie_2016_
[14] 27to43.pdf. DOI: http://dx.doi.org/10.18662/lumenphs.2016.0401.02
[15] Roman DM. The Preposition-Opposeme of the Romanian Substantival Non-sT. LUMEN. Section: Philosophy and Humanistic Science. 2016 Jun; . 4 (1): 7-25. Available from: http://lumenjournals.com/philosophy-and-humanistic-sciences/wp-content/uploads/2016/06/LOGOS_Philosophy_iunie_2016_
[16] 7to25.pdf. DOI: http://dx.doi.org/10.18662/lumenphs.2016.0401.01
[17] Roman DM, Bocoş C. Numărul numeralelor cardinale şi ordinale româneşti, o categorie lexico-semantică/The Number of Romanian Cardinal and Ordinal Numerals, a Lexical-Semantic Category. Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica. 2016; 17 (1): 278-287.
[18] Roman DM. Definite determinative article or other morphemic status?!. JRLS. 10/2017: 642-652. Available from: http://www.upm.ro/jrls/JRLS-10/Rls%2010%2087.pdf
[19] Roman DM. Invariable and/or non-flexible words?!. JRLS. 10/2017: 653-661. Available from: http://www.upm.ro/jrls/JRLS-10/Rls%2010%2088.pd
[20] Roman DM. Relaţia: identitatea unei şcoli de gramatică/Relationship: The Identity of a Grammar School. In: Parpală. E. Identităţi ficţionale şi practici discursive [Fictional identities and discursive practices]. Craiova. Universitaria. Bucureşti. ProUniversitaria. 2017 (sub tipar/ under printing)
Published
2017-08-18
How to Cite
ROMAN, D.-M. (2017). The Flective-Relateme of the Determinative Article Type in the Romanian Language. LUMEN Proceedings, 1, 695-708. https://doi.org/10.18662/lumproc.rsacvp2017.62