Romanian Constitutional Court Decision of Relevance in the Field of Medical Law

  • Elena TOADER Assoc. Prof. PhD., “Gr. T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, School of Medicine, Department of Bioethics and Medical Ethics, Institute of Gastroenterology and Hepatology, Iasi, Romania
  • Cristina TEODORA POP PhD. Candidate, “Alexandru Ioan Cuza” University in Iaşi, Romania
Keywords: Medical doctors, civil servants, passive bribery, High Court of Cassation and Justice, Constitutional Court decisions, constitutionalisation of medical law

Abstract

Constitutionality review is of high significance in the area of medical law in terms of the effects that the decisions of the Constitutional Court, which have a final and generally binding nature, generate in this branch of law. The resultant of the previously reference legal effects is the constitutionalisation phenomenon of medical law, which consists of a process of interaction between constitutional and medical law rules, whose finality is both the reconciling of legal provisions governing the medical field with the provisions of the Basic Law, and the elevation of some of these rules at constitutional level. Among the decisions of the Constitutional Courts that are relevant for medical law is Decision no. 717 of 29 October 2015, whereby the impossibility to exclude medical doctors from the sphere of civil servants governed by the Criminal Code and Decision no. 184 of 29 March 2016. Related to the above mentioned decisions, is important to be mentioned that the decisions of the Constitutional Court of Romania regarding the erga omenes mandatory decisions of the Highest Court of Cassation and Justice of Romania have mandatory effect. Thus these decisions should be respected and applied by all the ordinary courts and by the Highest Court of Cassation and Justice, as well.

References

[1] Decizia nr. 717 din 29 octombrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate dispoziţiilor art. 175 alin. (1) lit. b) teza a doua din Codul penal în interpretarea dată prin Decizia nr. 26 din 3 decembrie 2014 a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Text publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 23 martie 2016. Available from: http://legeaz.net/monitorul-oficial-216-2016/decizie-ccr-717-2015
[2] Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 26 din 3 decembrie 2014 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penala) prin care s-a stabilit ca medicul angajat cu contract de munca intr-o unitate spitaliceasca din sistemul public de sanatate are calitatea de functionar public in acceptiunea dispozitiilor art. 175 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul penal. Text publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 24 din 13 ianuarie 2015. Available from: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_39581/Decizia-ICCJ-nr-26-2014-Completul-pentru-dezlegarea-unor-chestiuni-de-drept-in-materie-penala.html
[3] Decizia Curtii nr. 184 din 29 martie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 289 alin. (1) din Codul penal. Text publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 437 din 10.06.2016. Available from: https://lege5.ro/Gratuit/gezdaojsgm4q/decizia-nr-184-2016-referitoare-la-respingerea-exceptiei-de-neconstitutionalitate-a-dispozitiilor-art-289-alin-1-din-codul-penal
[4] Legea nr. 46/2003, legea drepturilor pacientului. Text publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 70 din 03/02/2003. Available from:http://www.dreptonline .ro/legislatie/legea_drepturilor_pacientului.php
[5] Decizia nr. 19 din 4 iunie 2015 privind examinarea recursului în interesul legii exercitat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța și Colegiul de conducere al Curții de Apel Suceava privind interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 1.050-1.053 din Codul de procedură civilă raportat la prevederile art. 56, 76 și 82 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civi. Text publicat în Monitorul Oficial al României, Part 1, Nr. 59-, din 5 august 2015. Available from: https://lege5.ro/Gratuit/ha4taojzgy/decizia-nr-19-2015-privind-examinarea-recursului-in-interesul-legii-exercitat-de-colegiul-de-conducere-al-curtii-de-apel-constanta-si-colegiul-de-conducere-al-curtii-de-apel-suceava-privind-interpreta
[6] Legea 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata 2010. Text publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 807 din 3 decembrie 2010. Available from: http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_47_1992_functionarea_ curtii_constitutionale.php
[7] Safta M, Benke K. Obligativitatea considerentelor deciziilor Curţii Constituţionale. Dreptul Magazine. 2010; 9: 28-55.
[8] Decizia Curţii Constituţionale nr. 1415/2009 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, în vigoare de la 23 noiembrie 2009. Text publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 796 din noiembrie 2009. Available from: http://www.curierulfiscal.ro/2009/11/26/decizia-curtii-constitutionale-nr-14152009-si-opinia-separata/
[9] Costinescu SM, Benke K. Efectele caracterului general obligatoriu al deciziilor Curţii Constituţionale, în privinţa deciziilor pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în soluţionarea recursului în interesul legii. Dreptul Magazine. 2013; 4: 134-162.
[10] Deleanu I. Instituţii şi proceduri constituţionale, în dreptul român şi în dreptul comparat. Bucuresti: C. H. Beck Printinghouse; 2006. 853-865 p.
[11] Costinescu SM, Benke K. Efectele deciziilor Curţii Constituţionale pronunţate în temeiul art.146 lit.d) din Constituţia României, în dinamica aplicării lor. Dreptul Magazine. 2012; 10: 104-128.
Published
2017-08-18
How to Cite
TOADER, E., & TEODORA POP, C. (2017). Romanian Constitutional Court Decision of Relevance in the Field of Medical Law. LUMEN Proceedings, 1, 911-918. https://doi.org/10.18662/lumproc.rsacvp2017.83