The Nature of Sociotherapeutic Influence at the St. Anna’s Brotherhood in Staszów (Poland)

  • Sławomir CHROST Dr hab. Prof UJK, Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
Keywords: socialization of children, social integration, St. Anna’s Brotherhood

Abstract

Nowadays, the situation of some Polish families is very difficult. Poverty, unemployment, all sorts of addictions, violence, no future perspectives, lack of appropriate role models and help penetrate each other becoming the cause and effect of pathological behaviors. Children – usually innocent and helpless – consequently become the victims of social isolation.The institution supporting families in those situations is the St. Anna’s Brotherhood in Staszów (Poland). The paper presents the main objectives of the fraternity, programs and daily work (a set of caring, upbringing and therapeutic actions; an example of sociotherapeutic classes held at St. Anna’s Brotherhood).

References

Adamczyk B. (2013). Predykatory środowiska rodzinnego w procesie stawania się dzieckiem ulicy w Polsce, „Roczniki Pedagogiczne” 5(41)1, 125-139.
Bałandynowicz, A. (2011). Świat dziecka w zmieniającej się przestrzeni życia z perspektywy tożsamości osobowej, społecznej i kulturowo-cywilizacyjnej, in: T. Sakowicz, K. Gąsior, B. Zawadzka (ed.), Dziecko w rodzinie – nadzieje i zagrożenia, Kielce.
Bernard, H.S., Mackenzi, K.R. (2000).Podstawy terapii grupowej, Gdańsk.
Chrost S, Łagosz, R. (2011), Jestem kimś –zbiór scenariuszy do pracy opiekuńczo-wychowawczo-terapeutycznej z dziećmi w wieku szkolnym, Sandomierz
Lipkowski O. (1980).Resocjalizacja, Warszawa.
Maritain J. (1993). Od filozofii człowieka do filozofii wychowania, in: F. Adamski (ed.) Człowiek-wychowanie-kultura, Kraków.
Sakowicz, T. (2006). Elementy pedagogiki resocjalizacyjnej z socjotechniką, Kielce.
Sawicka, K.(1998). Socjoterapia, Center Methodical of Psychological and Pedagogical Assistance of Ministry of National Education, Warszawa.
The Act of 12 March 2004 on Social Assistance (Journal of Laws No 64, Text 593 as amended).
Published
2017-08-20
How to Cite
CHROST, S. (2017). The Nature of Sociotherapeutic Influence at the St. Anna’s Brotherhood in Staszów (Poland). LUMEN Proceedings, 2, 87-99. https://doi.org/10.18662/lumproc.icsed2017.10