Pedagogical Diagnostics at the Stage of Preparing a Child for School in Poland

  • Khrystyna Mykyteichuk Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine
  • Lyudmyla Tymchuk Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine
  • Valentyna Zvozdetska Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine
Keywords: preschool education, school preparation, pedagogical diagnosis of readiness for school, diagnostic methods

Abstract

The current tendency of the European educational strategy on the compulsory children’s involvement in the preschool education before elementary school raises the issue of preparing children for school and the preschool education functioning, modernization and updating the content and technology of pedagogical activities at this stage. The article highlights the innovation of the Polish theory and practice in preparing a child for school i.e. the transfer of the pedagogical diagnosis function in school readiness from psychologists to preschool teachers. The organization of systematic, daily observation and interpretation of children's activities has become an integral part of the teacher's work. The essence of systematic pedagogical diagnostics of school readiness in Polish preschool institutions is revealed. On the basis of retrospective analysis, it is highlighted the evolutionary development in Polish pedagogy of the diagnosing children's readiness problem in school. According to the chronological principle, diagnostic methods are systematized; their semantic and procedural aspects are characterized. It is substantiated that as a result of diagnostic techniques, mastering the tools and ability to perform diagnostic procedures, the teacher gets the opportunity to determine the degree of mental and social development of the child, which contributes to school tasks, as well as factors that determine this development. The teacher forms a complex child’s profileconcerningthe knowledge and competencies, and on its basis develops a strategy of pedagogical influence and interaction with the child at the beginning of school.

Author Biographies

Khrystyna Mykyteichuk, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine

Lyudmyla Tymchuk, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine

Valentyna Zvozdetska, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine

 

References

Adamek, І. (2001). The Theory and Practice of School Preparation of Children in the Conditions of the Development of the Polish Preschool (second half of XIX century - 1918) [Extended abstract of Candidate’s thesis]. Kyiv.

Andrzejewska, J. (2011). Kompetencje poznawcze dzieci pięcioletnich, In: H. Sowińska (Red.), Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UMA.

Andrzejewska, J., & Wierucka, J. (2010). Razem w przedszkolu. Program wychowania przedszkolnego. Wydanie rozszerzone, Warszawa: WSiP.

Bogush, А. М. (2011). «Pre-school education» phenomenon in the system of continuous education. Nauka and osvita, 4, 6-8.

Bogush, А. М. (2017). Pre-school and primary branches of education — branches of continuity. Pedagogical education: theory and practice. Psychology. Pedagogy. Collection of scientific works, 28, 23-27.

Bondarenko, Т. М. (2008). Preparation of Children for School as a Pedagogical Problem in the Theory and Practice of Home Pedagogical Science (the second half of the 20th century) [Candidate’s thesis]. Luhansʹk.

Brzezińska, A. (1987). Gotowość dzieci w wieku przedszkolnym do czytania i pisania. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetuim.

Chepka, O. V. (2006). The succession of the playing forms of educational activity under conditions of scientific-educational complex «school-kindergarten» [Extended abstract of Candidate’s thesis]. Kyiv.

Cherepanya, N. I. (2006). The organizational and pedagogical conditions of children’s preparation for school [Candidate’s thesis]. Odesa.

Clipa, O. (2014) Social and Emotional Development of Pre-schoolers. In O. Clipa, M. Oliznik, & M. Stawiak-Ososinska (Coords.), The actual Problems of the Theory and Practice of Modern Pre-School Education in Poland, Romania and Ukraine (pp. 19-33). Ed. Lumen Media Publishing.

Dudkiewicz, K. (1979). Trafność prognostyczna testu dojrzałości szkolnej Barbary Wilgockiej-Okoń. Kwartalnik Pedagogiczny.

European Commission. (2010). Structures of education and training systems in Europe. 2009/10. Finnish National Board of Education. http://daneshnamehicsa.ir/userfiles/file/Resources/18-3)%20Europa/Finland_EN.pdf

Eurostat. (2013). Smarter, greener, more inclusive? Indicators to support the Europe 2020 strategy Publications Office of the European Union. http://ec.europa.eu/eurostat

Eurydice Unit. (2003). Structure of education, vocational training and adult education systems in Europe. Germany 2002/ 2003. Eurydice Unit.

Eurydice Unit. (2008). Structure of education, vocational training and adult education systems in Europe. Poland 2008. EurydiceUnit.

Fedorovych, L. O. (2003). Opening-up of Children to School in Conditions of Educational Complex [Extended abstract of Candidate’s thesis]. Kryvyy Rih.

Frydrychowicz, A., Koźniewska, E., Matuszewski, A., & Zwierzyńska, E. (2006). Skala Gotowości Szkolnej. Podręcznik. Warszawa.

Gruszczyk-Kolczyńska, E., & Zielińska, E. (2011). Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki w szkole. Jak prowadzić obserwację dzieci, interpretowaćw yniki i formułować wnioski. Kraków, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola.

Grzeszkiewicz, B. (2011). Kompetencje emocjonalne dzieci pięcioletnich, In: H. Sowińska (Red.), Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej. Wydawnictwo Naukowe UMA.

Guz, S. (2010). Wczesna edukacja dzieci – stan, potrzeba, kierunek przemian. In: S. Guz (Red.), O pomyślny start szkolny dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Comandor.

Havrysh, N. (2009). Problems existence, they need to be solved: the educational process models. Preschool education, 6, 7-11.

Hordiychuk, М. (2018). The contextual approach in the pre-school education organization of older preschool children. Pedagogical education: theory and practice: a collection of scientific works [Kamenets-Podolsky National University named after Ivan Ogienko], 24(1–2018), 2, 229-235.

Klus-Stańska, D. (2004). Adaptacja szkolna siedmiolatków. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Kopik, A. (2007). Sześciolatki w Polsce. Raport 2006. Diagnoza badany chsfer rozwoju. Wydawnictwo TEKST.

Kozak, L. (2017). Modern preschool education: the European experience. Educational discourse, 3-4(18-19), 242.

Koźniewska, E. (2006). Skala Gotowości Szkolnej. Warszawa.

Lesina, T. M. (2017). Preschool education for children: Some aspects of the pre-school teacher vocational training to stimulate their pro-social activity [Scientific notes] [Kirovograd State Pedagogical University named after Vladimir Vynnychenko]. Series: Pedagogical Sciences, 150, 80-85.

Lewandowska, E. (2011). Poziom rozwoju sprawności motorycznej dzieci pięcioletnich. In: H. Sowińska (Red.), Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej. Wydawnictwo Naukowe UMA.

Lubowiecka, J. (2011), Kompetencje społecznedzieci w sytuacjach edukacyjnych w przedszkolu. In: H. Sowińska (Red.), Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej. Wydawnictwo Naukowe UAM.

Michalak, R., & Misiorna, Е. (Red.). (2006). Konteksty gotowości szkolnej, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Warszawa.

On Amendments the Legislative Act on General Secondary and Pre-school Education Regarding Organization of the Educational Process: Law of Ukraine of July 6, 2010 (2010). Information of the Verkhovna Rada of Ukraine, 46, 545.

Pantyuk, T. I. (2018). Social and pedagogical determinants of preparing the children for school in Ukraine: theory and practice (1945 – 2017) [Doctor’s thesis]. Zhytomyr.

Parczewska, T. (2011). Strategie stosowane przezprzedszkole w realizacjij ego funkcji i zadań edukacyjnych. In: H. Sowińska (Red.), Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej. Wydanictwo Naukowe UMA.

Pirozhenko, T. (2012). Why does «Early Childhood» slow down? Educator - methodologist of preschool institution, 7, 9-12.

Prokopenko, V. I. (2002). Preparing of the 6-years children to the study-knowledge work at the school [Extended abstract of Candidate’s thesis]. Kyiv.

Smółka, L. (2010). Diagnoza w edukacji przedszkolnej. In: S. Guz, I. Zwierzchowska (Red.), Opomyślny start szkolny dziecka. Wydawnictwo Comandor.

Stepanova, T. M. (2011). Transformation of Сontent of Preschool Education in the History of the National Preschool Pedagogics (end of XIX - XX centuries) [Monograph]. Kyiv.

Szemińska, A. (Red.). (1969). Zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Warszawa PZWS.

Ufimtseva, S. V. (2007). Organization and pedagogical conditions of child's personality creative development in conditions of teaching and educational complex: pre-school institute - primary school [Extended abstract of Candidate’s thesis]. Kyiv.

Valoshek, D. (1999). The children's readiness for motion for school education in the Republic of Poland [Doctor’s thesis]. Moskow.

Wilgocka-Okoń, В. (2003). Gotowość szkolna dziecisze ścioletnich. Wydawnictwo Akademickie Żak.

Published
2021-09-06
How to Cite
Mykyteichuk, K., Tymchuk, L., & Zvozdetska, V. (2021). Pedagogical Diagnostics at the Stage of Preparing a Child for School in Poland. LUMEN Proceedings, 16, 285-304. https://doi.org/10.18662/lumproc/atee2020/19