NEN, M.; VASILCA, I. S.; BARANESCU, M. Migration, Ethics and “Brain Drain” Phenomenon. LUMEN Proceedings, v. 11, p. 246-253, 13 jul. 2020.