Dacian-Roman Cultural Personalities from Scythia Minor (4th-6th Centuries) and Their Contribution to the Affirmation and Promotion of a Humanistic-Christian Culture at European Level

  • Cătălina MITITELU Associate Professor PhD, Ovidius University of Constanta, Constanta, Romania
Keywords: European culture, humanistic scholars, culture founders, the Danubian-Pontic area, proto-Romanian culture

Abstract

In this study, we have evoked the names of several personalities from the Proto-Romanian culture of Latin and Greek language, from the 4th-6th centuries, located in Scythia Minor (Romanian Dobrogea). Through their pastoral and canonical activities and works with a pronounced literary, historical, theological-philosophical and legal content, they contributed to the assertion of a humanistic Christian culture of ecumenical nature and to the promotion of "unitas in diversitas" (unity in diversity), in the cultural field, at European level. Thus, they played an important role in preparing the European unity of ecclesiastical and cultural-religious nature. Through their (theological, philosophical, historical, literary, juridical etc.) works, these scholars from the Roman province of Scythia Minor are also known in history as founders of the European Christian Culture of ecumenical nature. Finally, by their works, these Scholars from the Romanian Dobrogea of the 4th – 6th centuries promoted the cultural (material and spiritual) identity of the two worlds of the Roman Empire, i.e. "Pars Orientis" and "Pars Occidentis", which underlay the cultural identity of today's Europe.

References

[1] Vulpe A. Grupul nord-tracic: geţi şi daci [The Northern Thracian Group]. In: Petrescu-Dîmboviţa M., Vulpe A. editors. Istoria Românilor [Romanians’ History], 2nd ed., vol. I. București: Ed. Enciclopedică. 2010. p. 431-459
[2] Suceveanu A. Populaţia şi organizarea administrativă [Population and Administrative Organization]. In: Protase D., Suceveanu A. editors. Istoria Românilor [Romanians’ History]. Bucureşti: Ed. Enciclopedică. 2 (2). 2010. pp. 313-328
[3] Dură N. V. Despre „relegarea” poetului Ovidius şi contribuţia sa la promovarea limbii şi culturii geto-dacilor tomitani. Consideraţii şi precizări [About poet Ovid’s relegation and his contribution to the promotion of the language and culture of the Geto-Dacians from Tomis]. Buletin Ştiinţific [Scientific Bulletin]. 2017. 1 (1). pp. 21-32.
[4] Pârvan V. Începuturile vieţii romane la Gurile Dunării [The Beginnings of the Roman Life at the Danube’s Mouths]. București. 1923
[5] ***. MMXI: Processo a Ovidio. Acta. Giannantonio R., Berghella A. editors, Amaltea Edizione. 2012
[6] Babeş M. Dinamica culturii geto-dacice „clasice” [The Dynamics of the “classical” Geto-Dacian culture]. In: Petrescu-Dîmboviţa M., Vulpe A. editors. Istoria Românilor [Romanians’ History]. Bucureşti: Ed. Enciclopedică; 2010. 2 (1). pp. 805-808
[7] Dură N.V. Christianism in Pontic Dacia. The „Scythian Monks” (Daco-Roman) and their Contribution to the Advance of Ecumenical Unity and the Development of the European Christian Humanist Culture. Revue Roumaine d'Histoire. 2003. 42 (1-4). pp. 5-18
[8] Dură N.V. The "Man" and His Creation in the Perception of "Creationism" and "Evolutionism". Contributions of “Christian Philosophy”. Philosophical-Theological Reviewer. 2014 (4). p. 9-27
[9] Dură N.V. Les relations canoniques de l'Église roumaine nord-danubienne avec les principaux Sièges épiscopaux du Sud du Danube. Revue Roumaine d'Histoire. 2001-2002. vol. 40-41 (1). pp. 5-20
[10] Dură N.V., & Mititelu C. The State and the Church in IV-VI Centuries. The Roman Emperor and the Christian Religion. SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism. 2014. vol. I, p. 923-930
[11] Dură N.V. Le Régime de la synodalité selon la législation canonique, conciliaire, oecuménique, du Ier millénaire. Bucureşti: Ed. Ametist 92. 1999
[12] Dură N.V. „Scythia Mynor” (Dobrogea) şi Biserica ei apostolică. Scaunul arhiepiscopal şi mitropolitan al Tomisului (sec. IV-XIV) [„Scythia Mynor” (Dobrogea) and its Apostolic Church. The Episcopal and the Metropolitan See of Tomis (4th-14th centuries)]. Bucureşti: Ed. Didactică şi Pedagogică. 2006
[13] ***. Codex Theodosianus, 1, 3 Texte latin de l’édition Mommsen et traduction française par E. Magnou-Nortier. Paris: Les Edition du Cerf. 2002, 381 Jul. 30
[14] ***. Sozomenos. Historia ecclesiatica, VII, 9, (5-7). pp. 26-29. Available from: http://www.newadvent.org/fathers/26027.htm
[15] Ieronim. De viris illustribus. N. Dianu ed. Bucureşti. 1919
[16] Coman I.G. Însemnări asupra lui Teotim de Tomis [Notes on Teotim of Tomis]. Glasul Bisericii [The Church’s Voice]. 1957; vol. XVI (1). pp. 46-50
[17] Mititelu, C. Saint John Casian The Founder of Occidental Monasticism. Christian Researches. 2011; vol. VI. p. 32-49
[18] Rămureanu I. Episcopul Valentin de Tomis. Corespondenţa lui cu papa Vigiliu în chestiunea „Celor Trei Capitole” (Archbishop Valentinian of Tomis. His correspondence with Pope Virgilius on the issue of “the three Chapters”). Biserica Ortodoxă Română [Romanian Orthodox Church]. 1947. Vol. 65 (4-9). pp. 200-212
[19] Popescu E. Consideraţii cu privire la educaţia tineretului la Histria, in legătură cu trei inscripţii inedite [Considerations on youth education in Histria, in terms of the three extraordinary inscriptions]. SCIVA. 1956; Vol. 7 (3-4). pp. 343-365
[20] Avram A. & Poenaru Bordea G. Coloniile greceşti din Dobrogea [Greek Colonies from Dobrogea]. In: Petrescu-Dîmboviţa M., Vulpe A. editors. Istoria Românilor [Romanians’ History], 2nd ed., vol. I. București: Ed. Enciclopedică. 2010. pp. 561-645
[21] Popescu E. Organizarea Bisericii în secolele IV-VI [Church organization in 4th-14th centuries]. In: Protase D., Suceveanu A. editors. Istoria Românilor [Romanians’ History], 2nd ed. București: Ed. Enciclopedică. 2010. Vol. 2. pp. 561-632
[22] ***. Cassiodorus, Encyclopedia Britannica. Available from: https://www.britannica.com/biography/Cassiodorus
[23] Dobrescu G. Legile Belagine [Belagine Laws]. Available from: https://reteaualiterara.ning.com/profiles/blogs/legile-belagine
[24] Ciornei M. Belaginele-expresie a dăinuirii milenare a valahilor in istorie [Belagine Laws – expression of the millenary existence of the Vlachs across history]. Available from: https://dacologica.wordpress.com/studii-si-cercetari/prof-maria-ciornei-legile-belagine
[25] ***. Legile lui Zamolxe. Available from: https://anatolbasarab.ro/wp-content/uploads/2015/12/LEGILE-LUI-ZAMOLXE.pdf
[26] Dură N.V. „Lex terrae” in percepţia unor jurişti şi istorici ai vechiului Drept românesc. Evaluări şi precizări [“Lex terrae” in the vision of several jurists and historians of the old Romanian Law. Assessments and comments]. Revista de Teologie Sfântul Apostol Andrei [St. Apostle Andrew Journal of Theology]. 2010; vol. XIV (1). pp. 18-42
[27] Dură N.V. Dionisie Exiguul şi Papii Romei [Dionisius Exiguus and the Popes of Rome]. Biserica Ortodoxă Română [Romanian Orthodox Church]. 2003; vol. CXXI (7-12). pp. 459-468
[28] Tăutu A. Dionisie Românul. O podoabă a Bisericii noastre strămoşeşti [Dionisius the Romanian. An Ornament of our ancestral Church]. 2nd ed. Roma: Ed. de Fundaţia Europeană Drăgan. 1967
[29] Dură N.V. The ‘Scythian Monks’ (Daco-Roman) and their Contribution to the European Christian Humanist Culture. In: D. Muskhelishvili Editor. Dialogue of Civilizations. New York: Nova Science Publishers. 2010. pp. 33-42
[30] Meyendorff, J. Initiations à la Théologie byzantine. L’histoire de la doctrine. Paris. 1975
[31] Coman I.C.G. Patrologie [Patrology], Vol. III. Bucureşti: Ed. IBMBOR. 1988
[32] Popescu E. Cultura [The culture]. In: Protase D., Suceveanu A. editors. Istoria Românilor [Romanians’ History]. 2(2). Bucureşti: Ed. Enciclopedică. 2010. pp. 633-656
[33] Neculce I. Manastirea Voroneţ [Voronet Monastery]. Available from: http://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/mitropolia-moldovei-bucovinei/manastirea-voronet-68091.html
Published
2018-08-13
How to Cite
MITITELU, C. (2018). Dacian-Roman Cultural Personalities from Scythia Minor (4th-6th Centuries) and Their Contribution to the Affirmation and Promotion of a Humanistic-Christian Culture at European Level. LUMEN Proceedings, 3, 316-331. https://doi.org/10.18662/lumproc.nashs2017.27