Swimming Lesson in “Physical Education and Sport” Discipline for First-Year Students in the Higher Education of other Profiles

  • Elena-Diana SIMA „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy of Bucharest, Romania
Keywords: Swimming, test events, strength, learning, performance

Abstract

The main purpose of this paper is to highlight the muscle strength influence on movement amelioration in aquatic environment in the swimming styles practiced in the “Physical Education and Sport” discipline for first-year students in the higher education of other profiles. This scientific approach led to the organization of an experimental study conducted in „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy of Bucharest during the academic year 2016-2017. The subjects of the research were the first-year students (141 students - 61 from the Faculty of Dentistry and 80 from General Medicine), in the discipline of Physical Education and Sport. The swimming lessons aimed at improving students’ muscle strength level in each off-water training session. The in-water training used exercises for learning and improving the chosen swimming styles (freestyle, breaststroke and backstroke). The study findings highlight the development of arms, abdomen and legs muscle strength in both girls and boys – subjects of the study, the attendance at classes, the participation in sports activities and the final grade. The effective use of exercises for muscle strength development in the off-water training within the swimming lessons in the “Physical Education and Sport” discipline for first-year students contributed to movement development in aquatic environment in the chosen swimming styles and to successful participation in competitions.

References

[1] Cristea D. Studiu privind potenţialul motric al studenţilor Universităţii Politehnice Bucureşti [A study on the Motor Potential of the Students of the Polytechnic University in Bucharest]. International Session of Scientific Communications. Bucharest: Publishing House of Bucharest University. 2012- pp. 5-10
[2] Cuceu M. D., & Cuceu D. A. Studiu asupra evoluţiei detentei şi vitezei, la studenţii anului I de la profilul economic în perioada 2001-2012 [Study on the Evolution of Spring and Speed in First-Year Students from Economic Profile during the 2001-2012 Period]. International Session of Scientific Communications. Bucharest: Publishing House of Bucharest University. 2012. pp. 18-23
[3] Dima M., & Timnea, O. C. Aspecte ale activitatii musculare si notiuni medicale necesare oricarui sportiv [Aspects of Muscular Activity and Medical Notions Needed by any Athlete]. Bucharest: Bren Publishing House. 2011. p. 211
[4] Dominteanu T. De la înotul utilitar la înotul sportiv de performanţă. [From Utilitarian Swimming to Elite Sports Swimming]. International Session of Scientific Communications, Bucharest Academy of Economic Studies, Physical Education and Sport Department, Bucharest: ASE Publishing House. 2013. pp. 26-33
[5] Doru T. I. Efectele practicării diferitelor ramuri sportive asupra potenţialului motric al studenţilor UMF „Carol Davila” [Effects of Practicing Different Sports Branches on the Motor Potential of the Students of „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy]. International Session of Scientific Communications. Bucharest, Academy of Economic Studies of Bucharest, Physical Education and Sport Department, Bucharest: ASE Publishing House. 2009. pp. 104-109
[6] Lupu E. Evaluarea calităţilor motrice ale studenţilor în universităţile de neprofil [Evaluation of Motor Skills of Students in the Universities of Other Profiles]. International Scientific Conference. Galaţi: Zigotto. 2009. pp. 62-65
[7] Marinescu Gh. & Bălan V. Studiu privind eficienţa mijloacelor specifice pentru îmbunătăţirea tehnicii de înot [Study on the Effectiveness of the Specific Means to Improve Swimming Technique]. International Session of Scientific Communications, Bucharest: ASE Publishing House. 2007. pp. 10-15
[8] Marinescu Gh., Bălan V., & Ţicală L. Mijloace utilizate în optimizarea lecţiei de înot din învăţământul superior de profil [Means Used in the Optimization of the Swimming Class in Higher Education of Other Profiles]. International Session of Scientific Communications, Bucharest Academy of Economic Studies, Physical Education and Sport Department, Bucharest: ASE Publishing House. 2009. pp. 65-69
[9] Marinescu Gh, Bălan V., & Ţicală L. Studiu privind capacitatea de autoevaluare a studenţilor în raport cu conţinutul lecţiilor practice de înot [Study on Students’ Self-Evaluation Capacity related to the Content of Swimming Practical Lessons]. International Session of Scientific Communications, Bucharest Academy of Economic Studies, Physical Education and Sport Department, Bucharest:ASE Publishing House. 2010. pp. 50-55
[10] ***. Noul sistem de evaluare la educaţie fizică a studenţilor din „Universitatea din Bucureşti”, Înotul [New System of Physical Education Evaluation of Students from “Bucharest University”- Swimming] – Stoica A. International Session of Scientific Communications, Publishing House of Bucharest University. 2007. p. 32
[11] Potop V. Gimnastica de bază. Teorie şi metodică [Basic Gymnastics. Theory and Methods]. Bucharest: Discobolul Publishing House. 2014. p. 180
[12] Potop V. Teoria şi practica în gimnastica artistică [Theory and Practice in Artistic Gymnastics]. Bucharest: Discobolul Publishing House. 2014. p. 216
[13] Sakizlian M. Evoluţia parametrilor motrici la studentele înscrise la cursul de gimnastică aerobică [Evolution of Motor Parameters for Female Students enrolled in the Aerobics Classes]. International Session of Scientific Communications. Bucharest: Publishing House of Bucharest University. 2012. pp. 85-89
[14] Sima E. D. Înotul în lecţia de educaţie fizică a studenţilor din universitatea de medicină şi farmacie “Carol Davila” [Swimming in the Physical Education Class of the Students from „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy]. Bucharest: „Carol Davila” University Publishing House. 2011. p. 141
[15] Tudor V. Evaluarea şi măsurarea în cultură fizică şi sport [Evaluation and Measurement in Physical Education and Sport] Bucharest: Alpha Publishing House. 2005
[16] Urichianu-Toma S. Educaţia fizică generală şi specifică a studentilor militari [General and Specific Physical Education of Military Students]. Bucharest: Publishing House of Military Technical Academy. 2003. p. 238
[17] Urichianu-Toma S. Înotul la copii, adolescenţi şi tineri [Swimming in Children, Adolescents and Young People]. Bucharest: Publishing House of Military Technical Academy. 2004. p. 244
[18] Ionescu C. L. Caracteristici generale actuale ale disciplinei educaţie fizică şi sport în învăţămîntul superior de neprofil [Current General Features of Physical Education and Sport Subject Matter in Higher Education of Other Profile]. International Session of Scientific Communications. Bucharest Academy of Economic Studies, Physical Education and Sport Department, Bucharest: ASE Publishing House. 2009. pp. 104-109
[19] Voinea A., Iacobini A., & Iacobini P. Educaţia fizică şi sportul în viaţa studenţilor [Physical Education and Sport in Students’ Life]. International Session of Scientific Communications. Bucharest Academy of Economic Studies, Physical Education and Sport Department, Bucharest, ASE Publishing House. 2013. pp. 85-90
Published
2018-08-13
How to Cite
SIMA, E.-D. (2018). Swimming Lesson in “Physical Education and Sport” Discipline for First-Year Students in the Higher Education of other Profiles. LUMEN Proceedings, 3, 417-427. https://doi.org/10.18662/lumproc.nashs2017.36