Applying the Multidimensional Theory for the Romanian Political Parties in Austrian Bucovina (Last Decade of 19th Century – Second Decade of 20th Century)

  • Vlad GAFIŢA Lecturer PhD, „Ștefan cel Mare” University, Suceava
Keywords: nationalism, multidimensional theory, one-dimensional theory, political parties, Romanians

Abstract

Along with liberalism, the nationalism is among the greatest ideologies that have configured, redefined and transformed European society at the turn of the XVIIIth and the XIXth centuries. In the last decades of the 19th century, the Romanian national movement from Austrian Bukovina turned from cultural stage into political phasis. Initially, Romanian political organizations were included into federalist or autonomist currents from Austro-Hungarian Empire. Politically, according to multidimensional theory, Romanian parties belong to the cleavage entitled Center/ Periphery, but also Church-State and Employers-Workers cleavages. Indigenous political formations have often collaborated with allogenic parties in national, social, economic, political or cultural matters. Relating to one-dimensional theory of parties, Romanian political groups may be encountered both in the center-right and center-left wings. On 28 of November 1918, the Romanian national movement of emancipation attended the goal of unification with the Romanian Kingdom. After this point, the Romanian political parties from Bukovina had to integrate into the political scene of Great Romania. Some suppressed themselves, others were assimilated into other parties from Old Romanian Kingdom.

References

[1] Flora P, Kuhnle S, Urwin D. State Formation, Nation-Building, and Mass Politics in Europe. The Theory of Stein Rokkan. Oxford-New York: Oxford University Press; 1999. 278-302 p.
[2] Chagnoulland D. Dicţionar al vieţii politice şi sociale [Dictionary of political and social life]. Bucureşti: Editura ALL Educational; 1999, 106-110 p.
[3] Seiler DL. Partidele politice din Europa [Political Parties in Europe]. Iaşi: Editura Institutul European; 1999. 19-20 p.
[4] Taylor AJP. Monarhia Habsburgică. 1809-1918. O istorie a Imperiului Austriac şi a Austro-Ungariei [The Habsburg Monarchy. 1809-1918. A History of the Austrian Empire and Austria-Hungary]. Bucureşti: Editura ALLFA; 2000. 171 p.
[5] Pelling N. Imperiul Habsburgic (1815-1918) [The Habsburg Empire. 1815-1918]. Bucureşti: Editura All; 2002. 72-76 p.
[6] Purici Ş, Iancu F. O viaţă în slujba dreptăţii [Iancu Flondor. 1865-1924. A life in the sevice of justice]. Codrul Cosminului. 2005; 10(20): 264 p.
[7] Olaru M. Mişcarea naţională a românilor din Bucovina la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea [The National Movement of the Romanians in Bucovina at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century]. Rădăuţi: Editura Septentrion; 2002. 85-90 p.
[8] Leca J. Despre ce vorbim? Naţiune, naţiune-stat, naţionalitate, naţionalism, minorităţi, comunalism, consociere, supranaţionalitate… [What are we talking about? Nation, nation-state, nationality, nationalism, minorities, communalism, consciousness, supranationality]. In: Cordellier S, Poisson E, editors. Naţiuni şi Naţionalisme [Nations and Nationalism]. Bucureşti: Editura Corint; 2002. 16 p.
[9] Rădulescu-Motru C. Etnicul Românesc. Comunitate de origine, limbă şi destin. Naţionalismul. Cum se înţelege. Cum trebuie să se înţeleagă [The Romanian Ethnos. Community of origin, language and destiny. Nationalism. How is it? How it should be understood]. Bucureşti: Editura Albatros; 1996. 110-113 p.
[10] Balan D. Naţional, naţionalism, xenofobie şi antisemitism în societatea românească modernă (1831-1866) [National, nationalism, xenophobia and anti-semitism in the modern Romanian society (1831-1866)]. Iaşi: Editura Junimea; 2007. 200 p.
[11] Pavel D. „Deşteaptă-te române”. O cercetare în ideologia naţionalismului, ["Wake up Romanian". A research into the ideology of nationalism]. Polis. 1994; 2: 153 p.
[12] Maior L. De la Pronunciament la Memorandum (1868-1892) [From Pronunciation to Memorandum (1868-1892)]. Bucureşti: Arhivele Statului din România. 1993; 5 p.
[13] Iacobescu M. Din istoria Bucovinei [From the history of Bucovina]. Bucureşti: Editura Academiei Române; 1993; 368 p.
[14] Nicoară S. Naţiunea modernă. Mituri, simboluri, ideologii [The modern nation. Myths, symbols, ideologies]. Cluj-Napoca: Editura Accent; 2002. 246 p.
[15] Gafiţa V. Iancu Flondor (1865-1924) şi mişcarea naţională a românilor din Bucovina [Iancu Flondor (1865-1924) and the national movement of the Romanians in Bucovina]. Iaşi: Editura Junimea; 2008. 29 p.
[16] Cocuz I. Partidele politice româneşti din Bucovina (1862-1914) [The Romanian political parties in Bucovina (1862-1914)]. Suceava: Editura Cuvântul Nostru; 2003. 153 p.
[17] Ceauşu MŞ. Parlamentarism, partide şi elită politică în Bucovina Habsburgică (1848-1918). Contribuţii la istoria parlamentarismului în spaţiul central-est european, [Parliamentarianism, parties and political elite in Habsburg Bucovina (1848-1918). Contributions to the history of parliamentarism in the Central Eastern European space]. Iaşi: Editura Junimea; 2004. 85 p.
[18] Nistor I. Istoria Bucovinei [History of Bucovina]. Bucureşti: Editura Humanitas; 1991. 215 p.
Published
2017-08-18
How to Cite
GAFIŢA, V. (2017). Applying the Multidimensional Theory for the Romanian Political Parties in Austrian Bucovina (Last Decade of 19th Century – Second Decade of 20th Century). LUMEN Proceedings, 1, 257-269. https://doi.org/10.18662/lumproc.rsacvp2017.24