The New Regulation of Public-Private Partnership Contract in Romanian Legislation. Critical Analysis

  • Simona Petrina GAVRILĂ Dunărea de Jos University, Galați, Romania
  • Ştefania Cristina MIRICĂ Dunărea de Jos University, Galați, Romania
Keywords: Contract, public - private partnership, public administration, cooperation

Abstract

The concept of public - private partnership has generated interest worldwide due to the need for public services associated with the need to limit public spending that is seen as an alternative for the development of major projects or public service delivery typically developed or provided by the public sector. Legal regulation of this institution has experienced a tortuous in Romania since the adoption of Ordinance no. 16/2002 and Law no. pending. 233/2006, which seeks to respect the best practices recognized at EU level in the field, and to implement a legislative framework able to effectively enable public and private sectors cooperation for implementation of projects covering public works or services. This paper aims at checking how the adoption of the new law that is Law no. 233/2006 of the Romanian legislator has achieved goals.

References

[1] Apostol TD. Unele consideraţii privind legislaţia în domeniul parteneriatului public – privat [Considerations regarding the legal framework in the public-private partnership domanin]. RDP. 2004; 2: 102.
[2] Decizia Curtii din 12 Decembrie 2000, Alitalia/Comisia, T-296/97, ECLI:EU: T: 2000: 289, punct81.
[3] Ghinea A. Parteneriatul public – privat, soluţie pentru un mai bun management al comunităţilor locale din România – ghid practic [The public-private partnership, solution for a better management of the local communities in Romania – practical guide]. Bucureşti: Institutul pentru Politici Publice; 2004. 138 p.
[4] Iorgovan A. Realităţi politico - juridice privind atragerea agenţilor privaţi şi a structurilor neguvernamentale în realizarea serviciilor publice [Political and juridical realities regarding the attracting of private agents and of the nonguvernamental structures in the realisation of the public services]. RDP. 1995; 1: 111.
[5] Legea nr. 470/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat.Text publicat în Monitorul Oficial al României nr. 559 din 30 iulie 2002. În vigoare de la 30 iulie 2002 până la 29 iunie 2006, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 34/2006. Available from:https://lege5.ro/Gratuit/gm4donbs/legea-nr-470-2002-pentru-aprobarea-ordonantei-guvernului-nr-16-2002-privind-contractele-de-parteneriat-public-privat
[6] Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii. Publicata în Monitorul Oficial al României nr. 392 din 23 mai 2016. Available from:http://blog.licitatie-publica.ro/achizitii-publice-legea-nr-1002016-privind-concesiunile-de-lucrari-si-concesiunile-de-servicii/
[7] Legea nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 954 din 25 noiembrie 2016. Available from: http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_233_2016_parteneriatul_public_privat.php
[8] Levai CM. Aspecte teoretico-practice privind parteneriatul public-privat [Theoretical and practical aspects regarding the public-private partnership]. Acta Universitatis George Bacovia. Juridica. 2012; 1: 232 – 249.
[9] Mihălcescu AM. Contractul de parteneriat public privat [Contract of public-private partnership]. Bucureşti: Editura Hamangiu; 2013. 110 p.
[10] Negulescu P. Tratat de drept administrativ [Treaty of administrative law].4th edition. Volume I. Bucureşti: Mârvan Publishing; 1934. 180p.
[11] OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Publicată în Monitorul Oficial nr. 418 din 15 mai 2006. Available from: http://legeaz.net/oug-34-2006/
[12] Osborne SP. Public-Private Partnerships: Theory and Practice in International Perspective. 1st Volume. London: Routledge; 2000; 1-28 p.
[13] Petrescu RN. Impactul adoptării OUG nr. 34/2006 asupra contractului de parteneriat public-privat [The impact of the G.E.O no.34/2006 on the contract of public-private partnership]. RDP. 2007; 1: 96 – 105.
[14] Prisecaru P. Procesul de convergenţă instituţională [The process of institutional convergence]. 2nd volume. Bucureşti: Editura Economică; 2009. 207 p.
[15] Report of the European Commission regarding the concept of the state aid as it is mentioned in article 107, line (1) of the Treatise regarding the functioning of the European Union. The Official Journal of the European Union. C 262/1 from 19.07.2016.
[16] Weremind linked to this field the causes Arnhem/Rheden vs. Olanda, Mannesmann Austria and Internationale Milano
Published
2017-08-18
How to Cite
GAVRILĂ, S., & MIRICĂ, Ştefania. (2017). The New Regulation of Public-Private Partnership Contract in Romanian Legislation. Critical Analysis. LUMEN Proceedings, 1, 270-283. https://doi.org/10.18662/lumproc.rsacvp2017.25