Entrepreneurial Perspectives on Some Bootlast Stems from the Collections of the Museum of the Lower Danube – Călăraşi

  • Loredana-Andreea Păun (Parnic) “Valahia” University-I.O.S.U.D./S.D.S.I., Targoviste, Romania
  • Mihai-Claudiu Năstase “Valahia” University-I.O.S.U.D./S.D.S.I., Targoviste, Romania
  • Alexandru Mitru “Valahia” University-I.O.S.U.D./S.D.S.I., Targoviste, Romania
Keywords: cultural tourism, foot-shoe, anthropomorphic plastic, Eneolithic, Gumelniţa, Măgura Cuneşti

Abstract

The Lower Danube Museum is an important resource for cultural tourism in the lower Danube area, especially through its archeological collections. Gumelniţa culture is one of the most spectacular Chalcolithic cultures in the Balkans. During their existence on nowadays Romanian territory, these communities made a series of clay pieces that suggest a human foot, a rare form of its anthropomorphic plastic. In this study, we will discuss a type of artefact found in Gumelniţa settlements from Muntenia (Wallachia), preserved in the archaeology collection of the Lower Danube Museum from Călăraşi and its importance in the development of cultural tourism in the area. In the scientific literature, this type of piece is known as ”boot last” stem or clay stem (clay foot). Compared to other categories of clay artefacts, this type of legs discussed in this paper is rather reduced in quantity, and they are found especially in Gumelniţa settlements form the south and the southeast of Muntenia. The pieces that make the subject of our study were discovered in the settlement Măgura Cuneşti, Călăraşi county, only one of them coming from the tell Sultana-Malu Roşu. As for the methodological approach, for a clearer analysis, we will consider the more or less known context of discovery, technical data, and last but not least regards on the technological form in connection with discussing possible interpretations of these objects.

Author Biographies

Loredana-Andreea Păun (Parnic), “Valahia” University-I.O.S.U.D./S.D.S.I., Targoviste, Romania

“Valahia” University-I.O.S.U.D./S.D.S.I., Targoviste, Romania

Mihai-Claudiu Năstase, “Valahia” University-I.O.S.U.D./S.D.S.I., Targoviste, Romania

“Valahia” University-I.O.S.U.D./S.D.S.I., Targoviste, Romania

Alexandru Mitru, “Valahia” University-I.O.S.U.D./S.D.S.I., Targoviste, Romania

“Valahia” University-I.O.S.U.D./S.D.S.I., Targoviste, Romania

References

Institutul Naţional al Patrimoniului. Muzee şi Colecţii din România [Internet]. Institutul Naţional al Patrimoniului. [cited 2020 Sep 14]. Available from: http://ghidulmuzeelor.cimec.ro/id.asp?k=203

Culică V. Obiecte ceramice cu aspect de calapod din aşezarea neolitică de la Cuneşti. SCIV. 1973;24(1):103-108.

Frînculeasa A, Negrea O. Un sit din epoca neo-eneolitică în zona colinară a Munteniei – Seciu, jud. Prahova. BMJT. 2010;2:45-68.

Harţuche N, Bounegru O. Săpăturile arheologice de salvare de la Medgidia, jud. Constanţa (1957-1958). Pontica. 1997;30:17-104.

Muzeul Dunării de Jos. Arheologie - Istorie [Internet]. Călăraşi: Muzeul Dunării de Jos; [cited 2020 Sep 14]. Available from: http://mdj-calarasi.ro/

Niculescu G. Turismul şi renaşterea culturală. Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu. Seria Economie. 2009;3:369-376.

Niţu A. Despre reprezentarea piciorului divin în plastica neo-eneolitică carpatodunăreană. Apulum. 1947-1949;3:107-135.

Niţulescu V. Patrimoniu, dezvoltare locală şi turism [Internet]. ABC-ul Patrimoniului; [cited 2020 Sep 11]. Available from: https://patrimoniu100.ro/abc-ul-patrimoniului/patrimoniu-dezvoltare-locala-si-turism/

Nitulescu VŞ. Museums of today: A role to play in the tourism industry. CCDJ. 2009;27:7-14.

Spiru I. Câteva descoperiri paleolitice şi neolitice în raionul Alexandria. SCIV. 1965;16(2):307-310.

Spiru I, Beda C. Tell-ul Gumelniţean de la Plosca, jud. Teleorman. Cercetări Arheologice. 1979;3:401-404.

Şimon M, Şerbănescu D. Consideraţii privind reprezentarea simbolică a piciorului uman din aria culturii Gumelniţa. CCDJ. 1987;3-4:29-34.

Ştefan CE. New data concerning the representation of human foot in the Gumelniţa culture. Studii de Preistorie. 2010;7:125-136.

Ştefan D. Cross border tourism at Lower Danube - Brief presentation. CCDJ. 2009;27:15-20.

Published
2020-12-17
How to Cite
Păun (Parnic), L.-A., Năstase, M.-C., & Mitru, A. (2020). Entrepreneurial Perspectives on Some Bootlast Stems from the Collections of the Museum of the Lower Danube – Călăraşi. LUMEN Proceedings, 14, 568-578. https://doi.org/10.18662/lumproc/ibmage2020/41