Experiential Teaching Approach - Ways of Design and Execution

  • Sofia Loredana TUDOR Faculty of Educational Sciences, University of Pitesti, Romania
Keywords: experiential field, learning experience, experiential design

Abstract

The personal, professional and social success is given the ability to make connections and rapid transfers between disciplines to solve arising problems. In this way, the concrete problems of life that must be done every day, have an integrated character and can not be solved but only resorting to knowledge, skills, skills that are not strictly within the context of an object of study. At this point, the goals are formulated as framework and specific skills and they have key competences as a starting point. Didactic approach proposes as a way of realization the experiential approach,that can be considered a flexible approach to adapt to situations and new needs appeared in the socio-economic and cultural field, characteristic for the educational context of the millennium.

References

Bocoş, M., & Chiş, V. (coord.) (2012). Abordarea integrată a conţinuturilor curriculare. Particularizări pentru învăţământul primar. Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă.
Costea, O. (coord.) (2009). Educaţia nonformală şi informală: realităţi şi perspective în şcoala românească. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.
D’Hainaut, L. (1981). Linii de forţă ale elaborării unui curriculum. În Programe de învăţământ şi educaţia permanentă (trad.). Bucureşti: EDP.
Niculescu, M.R. (2010). Curriculum între continuitate şi provocare. Brasov: Editura Universităţii Transilvania.
Păun, E., Potolea, D. (coord.) (2002). Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative. Iaşi: Polirom.
Păişi-Lăzărescu, M., Tudor, S.L., Stan, M. (2009). A fi şi a deveni educator. Ghid de bune practici în învăţământul primar şi preşcolar. Piteşti: Editura Universităţii din Piteşti.
Tudor, S.L. (2014). Teoria şi metodologia curriculumului. Suport de curs. Craiova: Editura Sitech.
Văideanu, G. (1988). Educaţia la frontiera dintre milenii. Bucureşti: Editura Politică.
*** (2008). Curriculum pentru Educaţie Timpurie a copilului de la naştere până la 6/7 ani.
Published
2017-08-20
How to Cite
TUDOR, S. (2017). Experiential Teaching Approach - Ways of Design and Execution. LUMEN Proceedings, 2, 455-461. https://doi.org/10.18662/lumproc.icsed2017.50